Algemeen
Het gevaar van stikstof dat heeft geleid tot maatregelen in de bouwsector

Het gevaar van stikstof dat heeft geleid tot maatregelen in de bouwsector

De toekomst van de aarde wordt steeds vaker onderwerp van gesprek en ook de politiek is hier druk mee bezig. Dit heeft gezorgd voor diverse initiatieven, waaronder maatregelen in de bouwsector. Zo wordt de regelgeving voor boeren aangepast en wordt een stikstofberekening maken verplicht wanneer er nieuwe bouwwerken gemaakt gaan worden. Maar zijn al deze maatregelen wel nodig? Ontdek in dit artikel wat de gevaren van stikstof zijn en hoe een stikstofberekening in de bouwsector zal worden toegepast.

Wat zijn de gevaren van stikstof?

Stikstof is een belangrijk element voor het leven op aarde, maar teveel stikstof kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en het milieu. Zo heeft stikstof invloed op de luchtkwaliteit. Te veel stikstofdioxide (NO2) en stikstofoxiden (NOx) in de lucht kan leiden tot luchtverontreiniging en een verhoogd risico op longziekten, zoals astma en longkanker. Daarnaast kan de kwaliteit van het water in ons land ook leiden onder stikstof. Te veel stikstof in oppervlaktewateren kan leiden tot eutrofiëring, een proces waarbij er te veel voedingsstoffen aanwezig zijn in het water. Dit kan leiden tot overgroei van algen en een afname van zuurstof in het water, wat weer kan leiden tot een afname van de biodiversiteit. De negatieve gevolgen van stikstof in de lucht en in het water hebben ook hun effect op de bodem, waardoor de bodemkwaliteit achteruit gaat. Te veel stikstof in de bodem kan leiden tot verzuring en een afname van de bodemkwaliteit. Dit kan leiden tot een afname van de productiviteit van landbouwgronden. Daarnaast kan een overmaat aan stikstof ook bijdragen aan de opwarming van de aarde door de vorming van broeikasgassen. Het is daarom belangrijk om de hoeveelheid stikstof die wordt uitgestoten in de lucht, water en bodem te beperken om de negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te verminderen.

Wat zijn de maatregelen in de bouwsector?

Stikstofberekeningen zijn belangrijk voor de toekomst van Nederland. Om de hoeveelheid stikstof die door verschillende activiteiten wordt uitgestoten te bepalen, is er een stikstofberekening nodig. Dit geldt voor bijvoorbeeld landbouw en woningbouw. Om aan de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit en biodiversiteit te voldoen, is het verplicht om deze berekeningen uit te voeren. Wanneer je een stikstofberekening in Nederland wil aanvragen, moet je als aanvrager eerst bepalen of de activiteit onder de vergunningsplicht valt. Indien de activiteit een bepaalde hoeveelheid stikstof uitstoot die boven de wettelijke grens uitkomt, is een vergunning verplicht. Deze vergunning moet in de provincie waar de activiteit wordt uitgevoerd aangevraagd worden.